תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים!

ברוכים הבאים לאתר www.www.daliajewelry.co.il המנוהל ומופעל על ידי דליה אילוז , אבן שמואל, מועצה אזורית שפיר. בעלת העסק הנקראת "תכשיטי דליה".

עם כניסתך לאתר, אנא קרא תנאי שימוש אלה בעיון.

כל כניסה לאתר ו/או שימוש באתר משמעותם שאתה מקבל עליך את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות באתר, נותן הסכמתך להם ומצהיר, כי קראת אותם והבנת את תוכנם באופן מלא.

מידע ושימושים באתר

הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר.

"תכשיטי דליה" רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, וזאת, בין היתר, לצורך ביצוע עדכונים ו/או שדרוגים ו/או תיקונים ו/או התאמות ו/או כתוצאה מהפרעות ו/או משיבושים מכל מין וסוג, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנושא ולא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

"תכשיטי דליה" עושה כל שביכולתה כדי שהמידע והשירותים המוצגים באתר יהיו מהימנים, נכונים ומדויקים, אולם לא ישא בכל אחריות לטעויות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים במידע ו/או השירותים באתר.

פניות יקבלו מענה מקסימום עד 24 שעות מרגע קבלת הפנייה.

השירותים שמספק "תכשיטי דליה" בכלל ושירותי האירוח/אחסון המסופקים ע״י קבלני משנה בפרט עלולים מעצם טבעם להיות נתונים להפסקות ו/או הפרעות ו/או תקלות טכניות שונות, לרבות תקלות בתכנה, בחומרה, בקווי תקשורת, או בתשתית הפיזית של החברה, לרבות הפרעות/הפסקות זמניות או קבועות וכן כפופים לעומסי התעבורה ברשת האינטרנט העולמית והמקומית. ל"תכשיטי דליה" ולקבלני המשנה המספקים שירותים משלימים לא תחול כל אחריות לכל נזק אם\וכאשר ייגרם לנוטל השירות ומכל סיבה שהיא. כמו כן, על "תכשיטי דליה" לא תחול כל אחריות בגין נזקים אשר יהיו מנת חלקו של הלקוח, כתוצאה מעיכובים בשליחת מידע, ו\או אי הגעתו של מידע, ו\או הגעת מידע שלא ליעדו, ו\או כשל פנימי, ו\או טעויות של הלקוח.